• Karidox 10% Solutie Orala x 5L - Farmacie Pasari-Ferma (1)
Karidox 10% Solutie Orala x 5L - Farmacie Pasari-Ferma (1)

Karidox 10% Solutie Orala x 5L

PetMart

Produsul nu mai face parte din catalog
Verifica stoc pe petmart.ro

Descriere

Karidox 10% Solutie Orala x 5L - Solutie orala pentru utilizare in apa de baut pentru pasari si porci in prevenirea şi tratamentul bolilor  respiratorii.

Compoziţia calitativă şi cantitativă:
Fiecare ml conţine:
-    Doxiciclină (sub formă de hiclat de doxiciclină)    100 mg,
-    Excipienţi    până la 1 ml.

Forma farmaceutică:

 • Soluţie orală pentru utilizare în apa de băut.
 • Soluţie limpede, densă, de culoare maroniu-gălbuie.


PARTICULARITĂŢI CLINICE

Specii ţintă: Păsări (broileri) şi porcii.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă:

 • Păsări (broileri):  prevenirea şi tratamentul bolii  respiratorii  cronice (CRD) şi micoplasmozei produse de microorganisme sensibile la doxiciclină.
 • Porci: prevenirea bolilor respiratorii clinice determinate de Pasteurella multocida şi Mycoplasma hyopneumoniae sensibile la doxiciclină. Prezenţa bolii în cadrul şeptelului trebuie stabilită înainte de începerea tratamentului.


Contraindicaţii:
Nu utilizaţi în caz de hipersensibilitate la tetracicline. Nu utilizaţi la animalele cu disfuncţii hepatice.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu administraţi la găinile ouătoare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Evitaţi administrarea în instalaţii de adăpare oxidate.
Rezistenţa la doxiciclină poate varia;  ca atare, utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe cultură şi pe testul de sensibilitate a microorganismelor depistate în cazurile de boli de la fermă sau în cazul experienţelor recente de la fermă. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate spori răspândirea bacteriilor rezistente la doxiciclină şi poate reduce eficienţa tratamentului cu tetracicline datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

 • Nu manipulaţi produsul dacă sunteţi hipersensibil la tetracicline. Purtaţi mănuşi, salopetă şi ochelari de protecţie autorizate.
 • Acest produs este acid şi poate fi iritant. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Dacă s-a produs contactul cu pielea, spălaţi imediat cu apă din abundenţă. În caz de contact cu ochii, spălaţi imediat cu o cantitate foarte mare de apă şi apelaţi la medic.
 • Este interzis fumatul, mâncatul şi consumul de băuturi în timpul manipulării produsului. Administraţi produsul cu precauţie.
 • Produsul poate fi dăunător în contact cu pielea şi prin inhalare şi poate irita ochii. În caz de ingerare accidentală, apelaţi la medic şi arătaţi-i eticheta produsului.
 • Dacă apar simptome cum ar fi erupţia cutanată, apelaţi imediat la medic. Umflarea feţei, a buzelor sau a ochilor ori dificultăţi în respiraţie, sunt simptomele cele mai grave şi necesită îngrijire medicală de urgenţă.


Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):
Se pot produce reacţii alergice şi fotosensibilitate. În cazul tratamentului îndelungat, poate fi afectată flora intestinală ceea ce poate determina tulburări digestive.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Nu administraţi la găinile ouătoare cu patru săptămâni înainte de depunerea ouălor şi în timpul depunerii ouălor. Produsul nu trebuie utilizat în timpul gestaţiei sau lactaţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte tipuri de interacţiune:

 • Absorbţia doxiciclinei poate fi diminuată de prezenţa în dietă a unor cantităţi mari de calciu, fier, magneziu sau aluminiu. Nu administraţi împreună cu antiacizi, caolin sau preparate din fier.
 • Nu administraţi împreună cu antibiotice bactericide.
 • Solubilitatea produsului depinde de pH; produsul precipită dacă este amestecat într-o soluţie alcalină. Nu administraţi împreună cu înlocuitori ai laptelui.


Cantităţi de administrat şi calea de administrare:
Se administrează pe cale orală, în apa de băut:

 • Păsări (broileri): 10 – 20 mg doxiciclină /kg greutate corporală şi pe zi (echivalentul a 0,5 – 1,0 ml KARIDOX 10% / l apă potabilă şi pe zi) timp de 3 – 5 zile.
 • Porci: 10 mg doxiciclină/kg greutate corporală şi pe zi (echivalentul a 1 ml KARIDOX 10% / 10 kg greutate corporală şi pe zi) timp de 5 zile. Pentru  o  dozare  corectă,  se  va  determina  cât  mai  corect  greutatea  corporală,  pentru  a  se  evita  supradozarea.  Aportul  de  apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor.  Pentru a obţine o dozare corectă, se va ajusta corespunzător concentraţia doxiciclinei. Utilizaţi echipamente de dozare adecvate şi calibrate corespunzător.

Apa medicamentată va reprezenta singura sursă de apă potabilă.
Apa medicamentată nu va fi utilizată decât 24 ore şi va fi reîmprospătată zilnic.
Apa medicamentată rămasă va fi evacuată la ape reziduale în conformitate cu reglementările locale.
Dacă  pe  perioada  de  tratament  nu  se  constată  îmbunătăţiri  ale  semnelor  clinice,  trebuie  revizuit  diagnosticul  şi  trebuie  schimbat tratamentul.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Nu există date disponibile.

Timp de aşteptare:

 • Carne şi organe: Păsări (broileri): 7 zile; Porci: 7 zile.
 • Ouă: Nu este permisă utilizarea la găinile ouătoare ale căror ouă sunt destinate pentru consum uman.


PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice:

 • Doxiciclina este un agent bacteriostatic care interferează cu sinteza proteinei bacteriene la speciile sensibile. Doxiciclina este o tetraciclină semisintetică derivată din oxitetraciclină.
 • Acţionează asupra subunităţii 30S a ribozomului bacterian, legându-se reversibil de aceasta şi blocând unirea dintre aminoacil-ARNt (ARN de transfer) şi complexul ARNm-ribozomal, împiedicând adăugarea de aminoacizi noi la lanţul peptidic în formare şi interferând astfel cu sinteza proteică.
 • Doxiciclina este activă împotriva bacteriilor Gram-pozitive şi Gram-negative.


Spectrul de acţiune:
Streptococcus  spp.,  Staphylococcus  aureus,  Chlamydia  spp.,  Mycoplasma  spp.,  Salmonella  spp.,Pasteurella  multocida,  Bordetella bronchiseptica.

 • Sensibilitatea doxiciclinei in vitro faţă de tulpinile de Pasteurella multocida şi Bordetella bronchiseptica izolate de la porci, a fost determinată prin metoda difuziei în placă, iar faţă de Mycoplasma hyopneumoniae prin metoda diluţiei cu MIC90 la valori de 0,517 µg/ml, 0,053 µg/ml şi 0,200 µg/ml.
 • Conform standardelor NCCLS, tulpinile sensibile la doxiciclină, au valori ale MIC sub sau egale cu 4 µg/ml, iar cele rezistente au valori ale MIC peste sau egale cu 16 µg/ml.
 • Există cel puţin două mecanisme de rezistenţă la tetracicline. Cel mai important mecanism este cel datorat acumulării celulare scăzute a medicamentului. Aceasta se datorează instaurării fie a unei căi de eliminare sau a unui deficit în sistemul de transport care limitează absorbţia de tetraciclină. Deficitul în sistemul de transport este produs de proteinele inductibile codificate în plasmide şi în transpozoni. Celalalt mecanism este consecinţa afinităţii ribozomale scăzute faţă de complexul tetraciclină-Mg2+ datorat mutaţiilor cromozomale.
 • Rezistenta la tetracicline se poate datora nu doar terapiei cu tetracicline, ci şi terapiei cu alte antibiotice care pot conduce la selectarea de tulpini multi-rezistente inclusiv la tetracicline. Cu toate că concentraţiile minimale de inhibare (MIC) tind să fie mai mici pentru doxiciclină decât pentru tetraciclinele din generaţii mai vechi, agenţii patogeni rezistenţi la o tetraciclină tind, în general, să manifeste rezistenţă la doxiciclină (rezistenţă încrucişată). Atât tratamentul pe termen lung cât şi tratamentul pe o perioadă prea scurtă şi / sau cu o dozare insuficientă pot conduce la rezistenţă antimicrobiană şi trebuie evitate.


Particularităţi farmacocinetice:

 • Doxiciclina este biodisponibilă după administrarea orală. După administrarea orală, atinge valori de peste 70% la majoritatea speciilor. Furajarea poate modifica biodisponibilitatea orală a tetraciclinei. Pe stomacul gol, biodisponibilitatea este cu 10 – 15% mai mare decât la animalul furajat.
 • Doxiciclina este bine distribuită în organism,  fiind foarte solubilă în lipide.  Se acumulează în ficat,  rinichi,  oase şi intestine;  apare recircularea enterohepatică. Concentraţiile pulmonare sunt întotdeauna mai mari decât cele din plasmă. Concentraţii terapeutice au fost detectate în umorile apoase, miocard, ţesuturi genitale, creier şi glanda mamară. Legarea de proteinele plasmatice este de 90 – 92%.
 • 40% din substanţa activă este metabolizată şi excretată în proporţie mare prin fecale (prin bilă şi pe cale intestinală), în principal sub forma derivaţilor microbiologic inactivi.


Păsări (broileri): După administrarea orală doxiciclina este rapid absorbită, atingând concentraţia maximă (Cmax) în aproximativ 1,5 h. Biodisponibilitatea a fost de aproximativ 75%. Prezenţa alimentelor în tractul gastrointestinal reduce absorbţia sa, rezultând o biodisponibilitate de aproximativ 60% şi extinzând considerabil timpul în care se atinge un vârf maxim de concentraţie (tmax) în 3,3 h.

Porci: După o doză orală de 10 mg/kg/zi (administrare ad libitum) concentraţia în stare stabilă (Css) a fost de aproximativ 1,30 µg/ml iar timpul de înjumătăţire plasmatic (t) de 7,01 h.

PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor:
Pirolidon, Propilenglicol.

Incompatibilităţi:
A nu se administra împreună cu alte produse medicinale veterinare.

Perioadă de valabilitate:

 • Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 15 luni.
 • Perioada de valabilitate după diluare conform instrucţiunilor: 24 de ore.
 • Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.


Precauţii speciale pentru depozitare:

 • A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
 • A se proteja de lumină.

Natura şi compoziţia ambalajului primar:
Produsul este ambalat în flacoane de polietilenă albă, de înaltă densitate, de 1 L şi 5 L. Flacoanele sunt închise ermetic cu un dop înfiletat din acelaşi material, cu etanşare prin inducţie.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

 • Numai pentru uz veterinar!
 • Se eliberează pe bază de prescripţie medicală!

Animăluțele noastre merită toată dragostea pe care le-o putem oferi.

Animale sănătoase îngrijite cu Karidox 10% Solutie Orala x 5L

Necuvântătoarele din viața noastră merită cele mai bune produse de la Karizoo. PetMart este un pet shop care îți oferă produse premium din categoria farmacie suine marca Karizoo pentru a-ți răsfăța prietenul nevorbitor.

Calitatea este cel mai important element pe care punem preț. Astfel, produsul Karidox 10% Solutie Orala x 5L este fabricat și depozitat la standarde ridicate. Este perfect pentru animale de ferma!

Iubitorii de animale pot comanda produsul Karidox 10% Solutie Orala x 5L la orice oră din zi sau din noapte.

La petshop-ul din colț nu găsești Karidox 10% Solutie Orala x 5L?

PetMart îți livrează extrem de rapid produsele din categoria farmacie suine de care ai nevoie oriunde în România.

Este cunoscut faptul că animalele sunt foarte sensibile. La PetMart este foarte important ca produsele să aducă un plus de sănătate pentru animale de ferma.

Pe site-ul magazinului online PetMart, prezent încă din 2009 pe piață, regăsiți Karidox 10% Solutie Orala x 5L la prețul 488,37 RON. Fie că ești din București sau din altă zona a țării, nu ezita să comanzi produsele Karizoo pentru animale de ferma de la Pet Mart!

RețetăDaCod intern produsMM-KAR-1149Cod Bare6422966111110ProducătorKarizooDată Expirare30 nov. 2019

Review-uri ( Review-uri)

Acest produs nu are review-uri

Fii primul care scrie un review

Detii sau ai utilizat produsul?

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga un review